• bg-town
 • ID 534772ID
 • 2 338 m2Krundi pind

Üldinfo
Tee julgelt oma pakkumine!

Müüa kaks projekteerimistingimustega paarismaja kinnistut. Kumbki kinnistu 65 000 € tükk. Teekond Tallinnast Kosele kulgeb mööda mõnusalt kiiret kaherealist Tallinn-Tartu maanteed pea kolmekümne minutiga.

Hinnas:
– 20A elektrit
– Vee ja kanalisatsiooniga liitumine
– Tolmuvaba teekatePlaneeringProjekteerimistingimustest tulenevalt on:
1) kasutamise otstarve – kahe korteriga elamu (kood 11212);
2) suurim lubatud ehitusloakohustuslike hoonete arv maa-alal – üks kahe korteriga elamu;
3) asukoht – vastavalt detailplaneeringule, hoonestusala ei muudeta;
4) hoone lubatud suurim ehitisealune pind – paarismajal kuni 320 m2;
5) hoone kõrgus ja vajaduse korral sügavus – kõrgus kuni 9 m. Sügavust ei määrata;
6) arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused – lahendada ehitusprojekti mahus arvestades väljakujunenud keskkonda. Ehitatav hoone peab sobima ümbritseva keskkonnaga ning selle arhitektuur peab olema heatasemeline ja ümbritsevat elukeskkonda väärtustav. Paarismajal on lubatud kuni 2 korrust. Lubatud on viil- või lamekatus. Katusekattematerjalid ja viimistlusmaterjalid peavad sobima hoone arhitektuurilahenduse ja välisilmega. Välisviimistluses kasutada looduslikke ja ümbrusega sobivaid materjale (puit, kivi, krohv, tellis, betoon, klaas), mille valikul jälgida piirkonna üldist miljööd. Vältida madalakvaliteedilisi imiteerivaid materjale. Tagada tasakaalustatud välisviimistluse lahendus. Lubatud on kasutada katusel ja fassaadil päikesepaneele;
7) maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht – lahendada ehitusprojekti mahus;
8) ehitusuuringu tegemise vajadus – selgitatakse projekteerimise käigus;
9) vertikaalplaneerimine, haljastus ja heakord – lahendada ehitusprojekti mahus;
10) piirded – lähtuvalt Kose valla üldplaneeringust, kõrgus kuni 1,5 m;
11) liiklus- ja parkimiskorraldus – juurdepääs katastriüksusele tagada Vetkamäe tee katastriüksuselt (katastriüksuse tunnus 33801:001:1807), elamu või teiste hoonete ehitusloa andmise eelduseks on välja ehitatud nõuetekohane tolmuvaba kattega juurdepääs katastriüksusele, parkimine lahendada krundil;
12) veevarustus, kanalisatsioon, sademevesi ja küte – lahendada ehitusprojekti mahus. Naaberkruntidele on sademevee juhtimine keelatud. Lubatud on lokaalsed küttelahendused. Kui rajatakse maaküttekontuur, siis arvestada üldplaneeringu seletuskirjas toodud nõuetega. Veevarustus ja kanalisatsioon lahendada ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kaudu lähtuvalt OÜ Kose Vesi tingimustest, paarismaja ehitusloa andmise eelduseks on väljaehitatud ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni trass krundi piirini.

MuuLäheduses Kose keskus kus on olemas nii kool (Kose Gümnaasium 2,8 km) kui lasteaed, poed (Grossi (2,65 km), Konsum, Kose pood), kaks apteeki!

Helista, küsi lisa ja läheme vaatama!


CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara vahendusega tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares ning maaklerid tegutsevad aktiivselt üle Eesti.

Pakume:

 • – tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale
 • – professionaalsed fotod
 • – aerofotod ja -videod drooniga
 • – korrektsed lepingud
 • – õigusabi
 • – kolimisteenus

Usalda oma kinnisvara müük ja üürimine meie maakleritele.

 • Omandivorm: kinnistu
 • Naabrid: ühel pool
 • Otstarve: elamumaa
 • Kommunikatsioonid: elekter, vesi, kanalisatsioon
 • Katastritunnus: 33801:001:1810
 • Registriosa number: 4972850