• logo1
 • ID 483420ID
 • 17 071 m2Krundi pind

ÜldinfoMuua 1,7 ha suurune kõrghaljastusega elamumaa kinnistu 7. km kaugusel Tartu linnapiirist, Võibla külas. Hind sisaldab juurdepääsutee ehitust.

Kõikide kommunikatsioonidega liitumine kinnistu piirilt. Vesi-ja kanalisatsioon Emajõe Veevärk. Elektriliitumine ampripõhine.

) Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused :
Ehitiste kasutamise otstarve: üksikelamu (11101) ja abihoone (12744) ning teenindavad
rajatised;
Hoonete suurim lubatud arv maa-alal (ehitusloakohustuslikud): 4 (üks üksikelamu ja kuni kolm
abihoonet);
Hoonete lubatud suurim ehitisealune pind krundil: 850 m² (ühe hoone ehitisealune pind ei või
ületada 500 m²);
Hoonete suurim lubatud kõrgus: kuni 9 m maapinnast
• Ehitiste min tulepüsivuse aste: TP3;
• Korruste arv: kuni kaks maapealset korrust, lubatud ka maa-alune korrus.
• Soklijoone kõrgus: täpne kõrgus lahendada projektiga;
• Räästajoone kõrgus: ei ole määratletud, lahendada projektiga;
• Katuse kalle: elamu põhimahul 25-40 kraadi, abihoonel võib olla madalama kaldega katus;
• Katuse tüüp: kõikide hoonete puhul kasutada sama katusetüüpi;
• Harjajoone suund: hoonetel omavahel risti või paralleelselt;
• Piirete vajadus ja lahendus: lahendada projektiga, keelatud on imiteerivad materjalid (plastik,
plekk jt) ja avadeta aia rajamine, näidata projektis piirete fragmendi ja väravate lahendust,
soovitavalt mitte kavandada piiret kogu kinnistu piiri ulatuses. Kinnistuga külgneva teepoolse
piirde/haljaspiirde rajamisel peab arvestama teehoolduse vajadustega.
• Katusekatte materjal: plekk, kivi või muu kvaliteetne ja nõuetele vastav katusekatte materjal,
kasutada sama katusekatte materjali kõigi hoonete puhul;
• Katusekatte värvus: lahendada projektiga, keelatud erksad värvitoonid, kasutada sama
värvitooni kõigi katuste puhul;
• Välisviimistlus: lubatud puitlaudis, fassaadikivi, krohv või muu kvaliteetne ja nõuetele vastav
fassaadiviimistlus materjal, lubatud ka katmata (kant)palkmaja. Lubatud ka erinevate
materjalidega kombineeritud lahendus.
• Välisviimistluse värvid: värvitoonid lahendada projektiga, keelatud on kasutada kiiskavaid nn
neoon värvitoone;
Kõikide hoonete välisviimistluse materjalide ja värvitoonide osas kasutada ühtset läbivat
lahendust. Abihoone projekteerimisel arvestada abihoone sobivust elamuga, elamu ja
abihoone peavad moodustama ühtse arhitektuurilise terviku.
• Asendiplaan: lahendada kõrguslik sidumine ja vertikaalplaneerimine

Privaatne, samas linnalähedane kinnistu. Kergliiklustee ühendus linnaga.

Vahetuse võimalus! Vahetuseks võib pakkuda kinnistut, metsamaad, korterit või maja Harjumaal või Tartumaal. Juurdemaksmise võimalus.

Igasuguse lisainfo saamiseks palun helistage või kirjutage e-kiri.

Võtame müüki ja üürile Teie kinnisvara. Aitame Teid laenu taotlemisel ja kinnisvara hindamisel.
Meie kaudu hindamiste ja laenulepingu tasude soodustused.


CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara vahendusega tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares ning maaklerid tegutsevad aktiivselt üle Eesti.

Pakume:

 • – tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale
 • – professionaalsed fotod
 • – aerofotod ja -videod drooniga
 • – korrektsed lepingud
 • – õigusabi
 • – kolimisteenus

Usalda oma kinnisvara müük ja üürimine meie maakleritele.

  Email

  Telefon

  Sisu