• ID 444744ID
  • 73 600 m2Krundi pind

ÜldinfoMüüa Saaremaal Muraja külas oma järvega Uue-Kalda I ja II kinistu. Uue-Kalda I (63401:005:0265) maaüksus asub terves ulatuses Kahtla-Kübassaare hoiualal (ja KahtlaKübassaare linnu- ning loodusalal). Hoiuala kaitse-eesmärkidest on Uue-Kalda I maaüksusel registreeritud rannaniidud ja lood (6280*). Maaüksusel esineb piirkondi, kus hoiuala kaitseeesmärgiks seatud loodusväärtused puuduvad. Piirkonnas esineb ka III kaitsekategooria taimeliike. Uue-Kalda I maaüksus asub lisaks terves ulatuses ranna ehituskeeluvööndis (tegemist on üleujutusalaga ning ranna ehituskeeluvööndis ulatus on selle võrra laiem, vt Vahimäe maaüksuse kohta käivaid asjaolusid). Maaüksusel asub lisaks nimetu järv, mille kaldal on veekaitselised kitsendused (veekaitsevöönd 10 m, ehituskeeluvöönd 25 m ning piiranguvöönd 50 m, täpsemalt LKS §-d 37 ja 38, veeseaduse § 118). Kinnistust 2,61 ha metsamaa ja 4,75 ha muu maa.

Uue-Kalda II (63401:005:0266) maaüksus asub tervikuna Kahtla-Kübassaare hoiualal (ja Kahtla-Kübassaare linnu- ning loodusalal). Hoiuala kaitse-eesmärkidest on Uue-Kalda I maaüksusel registreeritud elupaigatüüp väikesaared ning laiud (1620). Maaüksus asub tervikuna ranna ehituskeeluvööndis. Omanik peab arvestama LKS-is sätestatud kaitsekorda. Arvestades, et maaüksus asub tervikuna ranna ehituskeeluvööndis ning on tervikuna kaetud hoiuala kaitse-eesmärgiks oleva elupaigatüübiga, siis ehitustegevus seal lubatud ei ole. Hoiuala kaitse-eesmärgiks seatud elupaigatüüpide kahjustamine on keelatud LKS § 32 lg 2 alusel4. Kinnistust 9081 m² looduslik rohumaa ja 352 m² muu maa.


CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara vahendusega
tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares ning maaklerid
tegutsevad aktiivselt üle Eesti.

Pakume:

  • – tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale
  • – professionaalsed fotod
  • – aerofotod ja -videod drooniga
  • – korrektsed lepingud
  • – õigusabi
  • – kolimisteenus

Usalda oma kinnisvara müük ja üürimine meie maakleritele.